Thời đại này, con gái thích ai nhất thiết phải “nhích”

0 Tội gì mà mà phải ngồi 1 chỗ chờ hạnh phúc tìm đến với mình. Giờ con gái phải chủ động đi thôi! Ngày xưa người ta thường quan điểm, con gái không nên chủ động theo đuổi ai đó mà hãy chờ đợi hạnh phúc tự đến với mình. Bởi, con gái chủ …

Thời đại này, con gái thích ai nhất thiết phải “nhích” Read More »